Daňový rádce pro všechny daňové poplatníky

Zeptejte se
Potřebujete odbornou radu? Hledáte správné řešení? Zeptejte se daňového poradce.

Paušální daň může být i docela nevýhodná

Výhodnost paušální daně je nutné vždy propočítat pro konkrétní případ příjmů, příp. výdajů a možných daňových odpočtů. V řadě případů může poplatník ušetřit desetitisíce. Výhodou paušální daně je její jednoduchost. Není však vhodná pro každého, i když dosahuje příjmů do 1 mil. Kč a není plátce daně z přidané hodnoty. Vstup do paušálního režimu však nezajistí poplatníkovi paušální daň. V některých případech může být docela administrativně náročná či komplikovaná. Prozkoumejme to podrobněji.

Pro zjištění výhodnosti paušální daně v konkrétním případě doporučuji provést výpočet daně a pojistného se zohledněním možných příjmů, nároku na nezdanitelné částky a vyčíslit slevy na dani. Vstup do paušálního režimu však nezajistí poplatníkovi paušální daň. Vždy po skončení kalendářního roku musí prověřit, zda splňuje pro daný rok použití paušální daně či zda musí dokonce ukončit paušální režim a přestává tak být poplatníkem v paušálním režimu (obvykle pro překročení hranice 1 mil. Kč příjmů či plátcovstvím k dani z přidané hodnoty; při porušení podmínek paušálního režimu poplatník pokračuje v paušálním režimu ještě po celý rok), případně zvážit, zda z něj dobrovolně vystoupí. V případě…

Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.