Daňový rádce pro všechny daňové poplatníky

Zeptejte se
Potřebujete odbornou radu? Hledáte správné řešení? Zeptejte se daňového poradce.

Jak si správně osvobodit příjmy z prodeje nemovité věci použitím získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby

Příjmy z prodeje nemovité věci při nesplnění časového testu pro osvobození mohu být za podmínek použití na obstarání vlastní bytové potřeby osvobozené.

Příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu jsou osvobozené, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Příjmy z prodeje nemovitých věcí neosvobozené podle předchozí věty (nesplnění podmínky bydliště po dobu 2 let a dále příjmy ze všech ostatních nemovitostí) jsou od daně osvobozené, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 10 let (platí pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021, pro starší nabytí je časový test 5 let). Doba 10 let (příp. 5 let) se zkracuje o dobu, po kterou byly ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovité věci nabyté děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v…

Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.