Daňový rádce pro všechny daňové poplatníky

Zeptejte se
Potřebujete odbornou radu? Hledáte správné řešení? Zeptejte se daňového poradce.

Prodej darované nemovitosti bez splnění časového testu pro osvobození - jak na to?

Pokud poplatník prodává darovanou nemovitost a nesplní časový test 5 let vlastnictví pro osvobození příjmů z prodeje (příp. 10 let pro nemovitosti nabyté od roku 2021), uplatní si v daňovém přiznání jako výdaj cenu předmětné nemovitosti stanovenou znaleckým posudkem v době jejího darování. A daň z příjmů vyjde možná zcela minimální nebo dokonce i nulová.

Příjmy z prodeje nemovitostí v jiných případech než bytů a rodinných domů s dvouletým časovým testem bydliště jsou podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů od daně osvobozeny, pokud doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhne 5 let (příp. 10 let pro nemovitosti nabyté od roku 2021). Toto ustanovení se vztahuje i na nemovitosti nabyté darem. Poplatník získá např. darem nemovitost od svého dědečka. Bude-li takovou nemovitost prodávat a nesplní časový test 5 let (10 let) vlastnictví pro osvobození příjmů z prodeje, zdaní příjem z prodeje darované nemovitosti jako tzv. ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. b). Současně si však uplatní v podaném daňovém přiznání jako výdaj…

Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.