Daňový rádce pro všechny daňové poplatníky

Zeptejte se
Potřebujete odbornou radu? Hledáte správné řešení? Zeptejte se daňového poradce.

Zásady při převodu majetku nejen v rámci rodiny – darování, dědění majetku

Darování majetku v rámci rodiny je bez daňových dopadů. Nesmí se však jednat o dar za účelem podnikání, který je zdanitelným příjmem jako příjem z podnikání. Dědění nebo odkaz majetku je rovněž bez daňových dopadů. A to nejenom v rámci rodiny, ale i mezi osobami "cizími".

V rámci uspořádání majetkových poměrů v rodině se můžete ocitnout v situaci, kdy budete řešit převod majetku v rámci rodiny příp. i mimo rodinu. A budete hledat daňově – anebo i z jiného pohledu – pro vás nejvýhodnější variantu. Ke změně vlastnictví majetku může dojít darováním, děděním, odkazem, příp. i prodejem majetku. Jak je dále popsáno, darování majetku v rámci rodiny je bez daňových dopadů (osvobozený příjem), darování majetku mimo rodinu je však zdanitelným příjmem. Pozor je třeba dát při darování za účelem podnikání, takový dar je vždy zdanitelným příjmem pro podnikatele. Nabytí dědictví a nabytí odkazu je vždy bez daňových dopadů (osvobozené), a to i mimo rodinu. To je daňově…

Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.