Jak si správně osvobodit příjmy z prodeje nemovité věci použitím získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby

Příjmy z prodeje nemovité věci při nesplnění časového testu pro osvobození mohu být za podmínek použití na obstarání vlastní bytové potřeby osvobozené.

Příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu jsou osvobozené, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Příjmy z prodeje nemovitých věcí neosvobozené podle předchozí věty (nesplnění podmínky bydliště po dobu 2 let a dále příjmy ze všech ostatních nemovitostí) jsou od daně osvobozené, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 10 let (platí pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021, pro starší nabytí je časový test 5 let). Doba 10 let (příp. 5 let) se zkracuje o dobu, po kterou byly ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovité věci nabyté děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řádě přímé nebo manželem.

V případě, že není splněn časový test 2 let u bytů a rodinných domů (musí však být splněna podmínka bydliště bezprostředně před prodejem), lze takový příjem osvobodit použitím získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. Rovněž neosvobozený příjem z prodeje ostatních nemovitostí, nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem dobu 10 let, lze osvobodit použitím získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. Tato možnost osvobození příjmů z prodeje však platí pouze pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021.

Osvobození výše uvedených příjmů na obstarání vlastního bydlení má však určité podmínky vymezené v ustanovení § 4a zákona o daních z příjmů, které obsáhle vymezuje bytovou potřebu. Jednou ze zásadních podmínek pro osvobození je oznámení správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo. V případě, že poplatník takový příjem neoznámí anebo ho oznámí po uvedené lhůtě, je takový příjem z prodeje zdanitelný. Kromě použití získaných prostředků v budoucnu se připouští jejich použití před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

Obdobné osvobození na obstarání vlastní bytové potřeby může použít poplatník, který prodává tzv. družstevní byt (příjem z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu).

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.