Prodej darované nemovitosti bez splnění časového testu pro osvobození - jak na to?

Pokud poplatník prodává darovanou nemovitost a nesplní časový test 5 let vlastnictví pro osvobození příjmů z prodeje (příp. 10 let pro nemovitosti nabyté od roku 2021), uplatní si v daňovém přiznání jako výdaj cenu předmětné nemovitosti stanovenou znaleckým posudkem v době jejího darování. A daň z příjmů vyjde možná zcela minimální nebo dokonce i nulová.

Příjmy z prodeje nemovitostí v jiných případech než bytů a rodinných domů s dvouletým časovým testem bydliště jsou podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů od daně osvobozeny, pokud doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhne 5 let (příp. 10 let pro nemovitosti nabyté od roku 2021). Toto ustanovení se vztahuje i na nemovitosti nabyté darem. Poplatník získá např. darem nemovitost od svého dědečka. Bude-li takovou nemovitost prodávat a nesplní časový test 5 let (10 let) vlastnictví pro osvobození příjmů z prodeje, zdaní příjem z prodeje darované nemovitosti jako tzv. ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. b). Současně si však uplatní v podaném daňovém přiznání jako výdaj cenu předmětné nemovitosti stanovenou znaleckým posudkem podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí, tedy v době jejího darování a to v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů. V případě darování se doba vlastnictví u dárce nezapočítává do časového testu (u dědění je tomu naopak s vymezenými pravidly).

A po tomto zohlednění může být daň z příjmů fyzických osob možná zcela minimální nebo dokonce i nulová.

V případě, že poplatník použije získané prostředky z prodeje darované nemovitosti na obstarání vlastní bytové potřeby, je takový příjem rovněž osvobozen (za splnění vymezených zákonných podmínek v § 4b zákona o daních z příjmů včetně splnění oznamovací povinnosti). Tato možnost osvobození příjmů z prodeje však platí pouze pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.