STARTup | přihláška

Řádně vyplňte a odešlete následující formulář pro přihlášení do projektu "STARTup | daňové a marketingové poradenství začínajícím podnikatelům". Zpět na popis projektu.

Žadatel

Vysoká škola

Podnikání


Místně příslušný finanční úřad spravující daně
zájemce
 
 
 

Popis podnikatelského záměru

 • maximálně 2 strany A4, maximálně 4000 znaků včetně mezer,
 • uznávaný formát MS Word nebo PDF,
 • popis podnikatelského záměru rozdělený do čtyř sekcí, každá z nich cca 1000 znaků:
  • charakteristika podnikatelského záměru (Proč chcete začít podnikat? Proč jste si vybral/a daný předmět podnikání?),
  • vstupní data (Začínáte „od nuly“ nebo máte stálou klientelu? Máte zkušenosti s předmětem Vašeho podnikání? Znáte svou potenciální konkurenci?),
  • očekávání (Jaký je Váš cíl? Co očekáváte od svého podnikání? V čem si myslíte, že jste lepší než Vaše konkurence?),
  • inovativnost (V čem si myslíte, že je Váš projekt přínosný?).

Veškeré údaje vložené při vyplňování formuláře na této stránce poskytujete dle § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ESAP, s.r.o., si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Společnost ESAP s.r.o. jako provozovatel stránek na této doméně prohlašuje, že údaje získané výše uvedeným způsobem považuje za vysoce důvěrné. Zavazuje se je použít pouze pro své marketingové účely a neposkytne je bez Vašeho souhlasu žádné třetí straně.

Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.