Výhodné paušální výdaje podnikatelů a svobodných povolání

Úvod  Podnikatelé, svobodná povolání  Způsob uplatňování výdajů podnikatelem

Pro mnohé podnikatele a svobodná povolání jsou paušální výdaje výhodné. Evidenčně je tento postup velice zajímavý, neboť pro správu daní systém představuje jednodušší úkony a zjednodušuje potenciální daňovou kontrolu. Využijte je!

Podnikatel fyzická osoba uplatňuje proti vykázaným příjmům výdaje pro podnikání. Zákon o daních z příjmů umožňuje uplatnit podnikateli prokázané výdaje doložené fakturami, účtenkami, smlouvami nebo uplatnit tzv. paušální výdaje procentem z dosahovaných příjmů v souladu s ustanovením § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Daňová legislativa v současné době zvýhodňuje paušální výdaje stanovením jejich výše. K uplatnění paušálních výdajů se podnikatel rozhodne zejména v případě, že jeho skutečné výdaje jsou nižším než výdaje paušální.

V rámci příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů musí poplatník pro všechny příjmy ze samostatné činnosti, které tvoří jeden dílčí základ daně, uplatnit výdaje stejným způsobem. Znamená to, že pro všechny druhy příjmů ze samostatné činnosti uplatní buď

  • prokázané výdaje nebo
  • výdaje paušální.

Není tedy možné uplatnit například výdaje procentem z příjmů u řemeslné živnosti a výdaje ve skutečně vynaložené výši u příjmů z neřemeslné živnosti.

Pokud fyzická osoba má svoji ekonomickou aktivitu rozdělenou na podnikání ve společnosti s ručením omezeným a současně na podnikání jako fyzická osoba, uplatňuje v s.r.o. prokázané výdaje (jiný způsob uplatňování výdajů se zde nepřipouští) a jako fyzická osoba podnikatel si volí jeden z výše uvedených způsobů. Zcela jistě bude při zákonem stanovené výši výdajových paušálů výhodné si zvolit pro fyzickou osobu uplatňování paušálních výdajů proti příjmům z podnikání.

Zákonem o daních z příjmů je výše paušálních výdajů pro jednotlivé druhy činností v rámci příjmů ze samostatné činnosti (§ 7) rozdílná. Podnikatel v zemědělské výrobě, lesním a vodním hospodářství může uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů (nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.600.000 Kč), stejné procento může uplatnit živnostník v případě, že má příjmy ze živnosti řemeslné. Mezi řemeslné živnosti patří živnosti vymezené v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu.

V případě živnosti neřemeslné je výdajový paušál 60 % z příjmů (nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.200.000 Kč). Ostatní podnikající fyzické osoby mohou uplatnit paušální výdaje ve výši 40% ze zdanitelných příjmů (nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800.000 Kč).

Výše uvedené jednotlivé stropy paušálních výdajů se týkají samostatně jednotlivých druhů příjmů ze samostatné činnosti. Tzn., že pokud podnikatel provozuje kromě řemeslné živnosti i jinou živnost (volnou, vázanou, koncesovanou), může uplatnit paušální výdaje až do výše 1.600.000 Kč + 1.200.000 Kč, celkem 2.800.000 Kč.

U příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku podnikatele může poplatník uplatnit paušální výdaje ve výši 30% (nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600.000 Kč).

Při rozdělení příjmů ze samostatné činnosti na spolupracující osobu podle § 13 zákona o daních z příjmů je nutné paušální výdaje nejprve „zastropovat“ a pak rozdělit na spolupracující osobu. Naopak při rozdělení příjmů účastníka sdružení, které není právnickou osobou (resp. společnosti) se nejprve příjmy rozdělí a pak u každého účastníka případně „zastropují“.

Daňové zatížení při uplatňování paušálních výdajů je docela zajímavé. Evidenčně je tento postup rovněž velice zajímavý, neboť pro správu daní takový systém představuje jednodušší procesní úkony a zjednodušuje potenciální daňovou kontrolu. Pokud vůbec správce daně na kontrolu takové fyzické osoby někdy přijde, co by kontroloval ? Evidence je tak jednoduchá, že poplatník je povinen vést pouze záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikáním.

Paušální výdaje může poplatník uplatnit i v případě, pokud jako podnikatel vede účetnictví. Pak zdaňuje výnosy podle účetnictví a jako výdaje uplatní paušální výdaje procentem z obdržených příjmů nikoliv z výnosů. Vychází tak z evidence příjmů od 1. ledna do 31. prosince včetně přijatých záloh. Rovněž paušální výdaje může uplatnit i v případě, pokud je plátce DPH, tam žádné omezení není.

Při uplatňování paušálních výdajů nemůže poplatník v souladu s § 26 odst. 8 zákona o daních z příjmů přerušit odpisování hmotného majetku a odpisy po tuto dobu vede pouze evidenčně.

Při uplatňování paušálních výdajů lze doporučit nezahajovat odpisy nově pořízeného majetku. Odpisování se zahájí až v době, kdy nebude poplatník uplatňovat paušální výdaje a povede daňovou evidenci nebo účetnictví.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.