Při přechodu z paušálních výdajů na prokázané zinkasujte pohledávky. Anebo je postupte.

Úvod  Podnikatelé, svobodná povolání  Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti

Při přechodu ze způsobu uplatňování paušálních výdajů na prokázané zinkasujte pohledávky. Je to daňově optimální řešení. Platí to i v případě, že uplatňujete paušální výdaje a ukončujete podnikání. Dále také při pouhém přerušení podnikání, které je delší než termín pro podání daňového přiznání za rok přerušení činnosti.

Při přechodu ze způsobu uplatňování výdajů paušálem podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů na výdaje prokázané podle § 24 zákona o daních z příjmů musí poplatník fyzická osoba provést úpravu základu daně podle ustanovení § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Tyto úpravy základu daně se provedou za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvýší o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (s výjimkou pohledávek za dlužníky postiženými jistým způsobem podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů, zejména za dlužníky v insolvenčním řízení). Tato daňová korekce znamená zvýšení rozdílu mezi příjmy a výdaji, tedy zvýšení dílčího základu daně. Nejedná se o zvýšení totiž příjmů. Znamená to pro poplatníka využívajícího paušální výdaje podstatný rozdíl. Ze zvýšení příjmů poplatník může uplatnit odpovídající paušální výdaje, v případě zvýšení rozdílu mezi příjmy a výdaji (zvýšení dílčího základu daně) tuto možnost poplatník nemá. Proto lze doporučit poplatníkovi, aby měl všechny pohledávky zinkasované a mohl tak uplatnit proti nim paušální výdaje.
V případě, že se mu nepodaří pohledávky zinkasovat, lze doporučit využít možnosti zákona o daních z příjmů a pohledávky postoupit. V takovém případě může totiž poplatník proti postoupené pohledávce uplatnit paušální výdaje. Ustanovení § 23 odst. 13 zákona o daních z příjmů pro tyto případy vymezuje, že při postoupení pohledávky je příjmem poplatníka hodnota této pohledávky, a to i v případě, že se jedná o pohledávku postoupenou za cenu nižší, než je její hodnota. Při postoupení pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů (např. dlužník v insolvenčním řízení) je příjmem částka, za kterou byly pohledávky postoupeny.
Postoupená pohledávka je příjmem a při použití paušálních výdajů lze uplatnit příslušné výdaje. Při přechodu z paušálních výdajů na prokázané výdaje se upravuje dílčí základ daně o neuhrazené pohledávky a paušální výdaje uplatnit nelze.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.