Rozdělení příjmů spoluvlastníků nemovité věci

Úvod  Majitelé domů, bytů  Zdaňování příjmů pronajímatelů

Plynou-li příjmy z užívání věci ve spoluvlastnictví na základě písemné smlouvy jen určitým spoluvlastníkům nebo jinak, než odpovídá jejich spoluvlastnickým podílům, rozdělují se tyto příjmy a výdaje podle této smlouvy. Je možné tak uzavřít smlouvu mezi spoluvlastníky, kdy příjmy z nájmu poplynou pouze jednomu vlastníkovi, který nemá jiné zdanitelné příjmy a mohl by využít slev na dani případně nezdanitelných částek.

V případě, že dosahuje poplatník příjmy společně s dalšími poplatníky z titulu spoluvlastnictví k nemovité věci, rozdělují se v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o daních příjmů dosažené příjmy mezi poplatníky podle spoluvlastnických podílů. Obdobné pravidlo platí pro rozdělení výdajů.

Plynou-li však příjmy z užívání věci ve spoluvlastnictví na základě písemné smlouvy uzavřené všemi spoluvlastníky jen určitým spoluvlastníkům nebo jinak, než odpovídá jejich spoluvlastnickým podílům, rozdělují se tyto příjmy a výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle této smlouvy; přitom výdaje musí být rozdělovány ve stejném poměru jako příjmy. Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny podle spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje na ně připadající pouze v prokázané výši (nikoliv paušální výdaje).

Znamená to, že lze např. uzavřít smlouvu mezi spoluvlastníky tak, že příjmy z nájmu poplynou pouze jednomu vlastníkovi, který nemá jiné zdanitelné příjmy a mohl by využít slev na dani případně nezdanitelných částek. Tento spoluvlastník zdaní celý příjem z nájmu a k dosaženému příjmu uplatní veškeré doložené výdaje týkající se pronajímané nemovitosti, a to v plné výši, včetně odpisů nemovité věci či rezervy na její opravu.

V některých případech tedy může být výhodnější mezi spoluvlastníky uzavřít písemnou smlouvu o tom, že příjmy z nájmu poplynou pouze některým spoluvlastníkům. Zejména to mohou poplatníci realizovat v rámci rodiny (s cílem uplatnit všechny slevy na daní příp. nezdanitelné částky) a v případech rozdílného dosahování celkových zdanitelných příjmů jednotlivými spoluvlastníky.

Podle úřednického pokynu GFŘ č. D – 59 platí, že pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit jako daňový výdaj i odpisy a rezervu na opravu nemovité věci. Odpisy a rezervu na opravu hmotného majetku přitom mezi sebe rozdělí ve stejném poměru, ve kterém si dělí příjmy plynoucí z tohoto majetku.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.