Uspořádejte reklamní soutěž a výhru uplatněte v daňově účinných nákladech

Uspořádejte pro své zákazníky z důvodů propagace svého podnikání reklamní soutěž a uplatněte náklady na výhru jako daňově účinné.

Pokud se rozhodnete z důvodů propagace firmy uspořádat pro své zákazníky reklamní (marketingovou) soutěž, musíte dodržet určité podmínky. Spotřebitelská soutěž nesmí tak mít znaky hazardní hry regulované zákonem o hazardu. Nesmí se např. jednat o hru, jejímiž základními znaky je vklad, náhoda a výhra. O výhře nesmí rozhodovat náhoda nebo předem neznámá okolnost. Proto místo prvku slosování musí být v reklamní soutěži prvek jiný, např. dovednostní, vědomostní (o výherci rozhoduje objektivní správnost odpovědi na položenou otázku), může se jednat o rychlostní a výkonovou soutěž (výherce soutěže je určen na základě rychlosti či výkonu), kreativní soutěž (princip výběru nejlepšího příspěvku do soutěže). Soutěž s takovými pravidly je posuzována jako reklamní soutěž. Náklady s ní související jsou posuzovány u pořadatele jako náklady na reklamu a propagaci daňově účinné podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

V případě, že cena z reklamní soutěže nepřevýší částku 10.000 Kč, je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů osvobozena u fyzické osoby od zdanění.
Je-li výhra v reklamní soutěži vyšší než 10.000 Kč a výhercem je fyzická osoba, podléhá taková výhra podle § 36 odst. 2 písm. i) zákona o daních z příjmů srážkové dani v sazbě 15%.
V případě, že je cena v nepeněžní formě, může pořadatel reklamní soutěže uplatnit postup podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. u) zákona o daních z příjmů, daň zaplatit za výherce a uplatnit ji jako daňově uznatelný náklad. Je-li tedy např. hodnota nepeněžní výhry včetně DPH 100.000 Kč, odvede pořadatel daňové správě daň ve výši 15% z částky 100.000 Kč, tedy 15.000 Kč. Zaplacená daň z příjmů fyzických osob ve výši 15.000 Kč z věcné výhry za poplatníka je daňovým výdajem, rovněž je daňovým výdajem hodnota výhry 100.000 Kč. V případě peněžní výhry by daň byla rovněž 15.000 Kč, výherce by obdržel peněžní výhru 85.000 Kč.
Pokud plátce opomene srazit 15% daň z reklamní výhry a dodatečně tuto povinnost splní a daň uhradí, nemá povinnost tzv. brutace v souladu s ustanovením § 38s zákona o daních z příjmů (při tzv. brutaci je základem daně pro výpočet daně částka, z níž by po sražení daně zbyla částka, která byla plátcem daně skutečně vyplacena). Brutaci provede až správce daně v rámci daňové kontroly.
Z pohledu plátce DPH je třeba se vypořádat s přiznáním daně z přidané hodnoty z nepeněžní výhry. V souladu s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5 zákona o DPH se za zdanitelné plnění za úplatu považuje poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty. Pokud by tedy plátce neuplatnil nárok na odpočet daně, poskytnutí věcné výhry by nemusel zdaňovat daní na výstupu. Přiznaná daň z přidané hodnoty je v tomto případě daňovým nákladem v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů (daň souvisí s daňovými výdaji).

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.