Zákonná tolerance při pozdě podaném přiznání nebo opožděné platbě daně

Úvod  Podnikatelé, svobodná povolání  Podání daňového přiznání k dani z příjmů

Při podávání daňových přiznání a prováděných platbách daně může poplatník využít zákonnou pětidenní toleranci.

Pokud se poplatník zpozdí s podáním daňového přiznání, vyměří mu správce daně v souladu s ustanovením § 250 odst. 1 daňového řádu pokutu ve výši

  1. 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
  2. 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Pokuta za opožděné podání daňového přiznání nevzniká vždy jeho pozdním podáním. Daňový řád toleruje podle § 250 odst. 1 zpoždění 5 pracovních dní. V této lhůtě správce daně žádnou sankci nestanoví.

Zcela obdobně platí tolerance při pozdě uhrazené dani – sankci za pozdě odvedenou daň správce daně začne v souladu s ustanovením § 252 odst. 2 daňového řádu počítat počínaje 5. pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně.

Pokud by částka vypočtené sankce byla nižší než 200 Kč, pokuta za opožděné podání daňového přiznání se vůbec nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit. V případě, kdy daňový subjekt nepodá daňové přiznání ani v dodatečném čase, např. nezareaguje ani na výzvu správce daně, použije se pro výpočet výše pokuty stanovená horní hranice, tedy 5% stanovené daně, nejméně však vždy činí 500 Kč. Maximální výše vypočtené sankce nesmí být vyšší než 300.000 Kč.

Sankce za opožděné podání daňového přiznání se nevyměří v případě, že poplatník podá daňové přiznání po stanovené lhůtě, ačkoliv tuto povinnost neměl.

Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká podle § 253 odst. 1 daňového řádu povinnost ho uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období částku 200 Kč.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.