Nedodržení podmínky držby obchodního podílu dceřiné společnosti po dobu 12 měsíců pro osvobození ještě neznamená zdaňování jeho prodeje

Úvod  Společnost s ručením omezeným  Osvobozené výnosy u s.r.o.

Podíl mateřské společnosti v dceřiné společnosti lze převést jako osvobozený výnos i před zákonnou 12 měsíční lhůtou pro jeho osvobození.

Mateřská společnost pořídí 100% podíl v dceřiné společnosti a obratem dostane výhodnou nabídku na jeho odprodej. Nesplní tak podmínku držby obchodního podílu po dobu 12 měsíců a podíl bude muset zdaňovat, resp. zisk z jeho prodeje.

Pokud by však odprodala pouze 90% podílu na základním kapitálu dceřiné společnosti a zbylých 10% si ponechala po takovou dobu, aby byly naplněny podmínky trvání držby nepřetržitě po dobu 12 měsíců, bude prodej 90% podílu osvobozen. Rovněž bude osvobozen od zdanění následný (po 12 měsících držby) prodej zbylého 10% podílu na základním kapitálu. Vzhledem k tomu, že naplnění výše uvedených zákonných podmínek nastane dodatečně, vztahuje se na převod celého obchodního podílu osvobození. Dodatečným splněním podmínky držby alespoň 10% podílu minimálně po dobu 12 měsíců se považuje vztah mateřská a dceřiná společnost pro osvobození prodeje za naplněný od samého počátku.

A pokud dceřiná společnost vlastní nemovitý majetek, může mateřská společnost takovým modelem prodeje svých aktiv optimalizovat svoje daňové zatížení – na dani z převodu nemovitostí a na dani ze zisku. V katastru nemovitostí se předmětný prodej nepromítne.

Mnohá výhoda je ruku v ruce s menší či větší nevýhodou. To platí i v tomto případě. Zákon o daních z příjmů totiž vylučuje z daňových nákladů náklady související s osvobozenými příjmy. Znamená to, že náklady mateřské společnosti související s držbou podílů v dceřiné společnosti jsou daňově neúčinné.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.