Zaměstnanecké benefity u dohod o provedení práce a u dohod o pracovní činnosti

Úvod  Zaměstnanci  Nezdaňované příjmy zaměstnance (zaměstnanecké benefity)

Daňově výhodné benefity lze poskytovat i osobám zaměstnaným na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti

Obdobně jako poskytuje zaměstnavatel plnění ve prospěch zaměstnanců v rámci jejich pracovního poměru nebo jednatelům či společníkům společností s ručením omezeným, může stejná plnění poskytovat i zaměstnancům v rámci uzavřených dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti.

Zaměstnancům, kteří vykonávají svoji činnost na základě těchto dohod lze přispívat v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona o daních z příjmů na vzdělávání související s předmětem činnosti zaměstnavatele. V případě, že jsou tyto příspěvky v nepeněžní formě, jsou od daně z příjmů v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. a) zákona o daních z příjmů osvobozeny (v případě peněžního plnění jsou tyto příspěvky zdanitelné daní ze závislé činnosti a může to být příčinou přesáhnutí hranice 10.000 Kč měsíčně u dohody o provedení práce a její zpojistnění veřejnoprávním pojištěním).
V případě poskytování příspěvků na stravování, které zajišťují jiné subjekty, je třeba u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dbát na splnění podmínky účasti zaměstnance během pracovní směny po dobu minimálně 3 hodiny (jak to vyžaduje předmětné ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. zákona o daních z příjmů). V případě, že by zaměstnavatel poskytl stravenky i těmto zaměstnancům, kteří nesplní zákonnou podmínku účasti na pracovní směně, bude se jednat sice o náklad nedaňový, ale u zaměstnance o příjem od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozený v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů (stejně tak vyjmutý z veřejnoprávního pojištění). Při zajištění stravování provozem vlastního stravovacího zařízení se tato podmínka nezjišťuje, v takovém případě je jeho provoz plně daňově účinný, kromě hodnoty potravin.

Další obvykle využívané zaměstnanecké benefity pro tyto zaměstnance v podobě příspěvků na penzijní připojištění, životní pojištění lze poskytovat za stejných podmínek jako ostatním zaměstnancům – do limitu 50.000 Kč jsou na straně zaměstnance osvobozené od zdanění. U zaměstnavatele se jedná o daňový náklad.

Rovněž lze těmto zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům přispívat na dovolenou (rekreaci a zájezd) v ročním limitu 20.000 Kč bez vlivu na daň z příjmů ze závislé činnosti a veřejnoprávní pojištění, avšak z nedaňových nákladů. Obdobně lze těmto zaměstnancům poskytnout příspěvek na kulturní nebo sportovní akce, pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotních prostředků na lékařský předpis.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.