Snižte si základ daně o poskytnutý dar neziskové organizaci

Úvod  Daňové odpočty  Nezdanitelné částky základu daně

Hodnota nezdanitelné částky v podobě daru neziskové organizaci sníží o hodnotu poskytnutého daru daňový základ (resp. zisk) poplatníka.

Vypočtený základ daně z příjmů fyzické příp. i právnické osoby lze snížit o poskytnutý dar neziskové organizaci. Legislativa tak dává poplatníkům možnost spolupodílet se na financování neziskových organizací a poskytnuté příspěvky ve formě daru uplatnit v základu daně.

Úhrnná hodnota darů fyzické osoby ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 3.000 Kč. Darování neziskovým organizacím může fyzická osoba rozmělnit na menší částky. Úhrnná hodnota všech darů však musí splňovat výše uvedené limity – přesáhnout 2% základu daně anebo činit alespoň 1.000 Kč.

Za dar jsou považovány peněžní prostředky, ale i věci movité, případně i poskytnuté služby. Movité věci nebo služby musí být pro účely darování oceněny. Darovaná služba se ocení veškerými vlastními náklady na její poskytnutí (včetně podílu mzdových a režijních nákladů) a tyto náklady jsou nedaňové.

Jaké jsou dopady do zdanění při uplatnění nezdanitelných částek? Hodnota nezdanitelné částky v podobě daru neziskové organizaci sníží o hodnotu poskytnutého daru daňový základ (resp. zisk) poplatníka a ten uspoří na dani z příjmů 15% z hodnoty daru.

Zaměstnanci, kteří nemusejí podávat daňové přiznání, mohou poskytnutý dar uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti.

Poskytnou-li dar neziskové organizaci manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí, tzn. tak, jak se dohodnou.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.