Přirozený technický pokrok nemá za následek vznik technického zhodnocení

Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem uveřejněného ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 4/2006 změna na majetku přisuzovaná přirozenému technickému pokroku sama o sobě neznamená technické zhodnocení namísto opravy majetku.

Zásahy do majetku charakteru technického zhodnocení vymezuje ustanovení § 33 zákona o daních z příjmů. Technickým zhodnocením jsou také výdaje na rekonstrukci majetku. Rekonstrukcí se podle § 33 odst. 2 zákona o daních z příjmů rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účely nebo technických parametrů. Vymezení tohoto pojmu dotváří rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13.12.2005, čj. 59 Ca 136/2003 – 58 uveřejněný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2006. Ten posuzoval výměnu izolace sedlové střechy původní skelnou vatou za minerální vlákna, která mají větší tepelný odpor. Podle soudu se tato záměna materiálu nepovažuje za změnu technických parametrů nemovitosti s odkazem na pokyn Ministerstva financí D-130, D-190, dnes již nahrazené pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6.

Tento rozsudek však obsahuje ve svém odůvodnění jednu velice významnou myšlenku pro poplatníky, která se vztahuje ke změně technických parametrů majetku ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Jak soud uvádí: „Je zřejmé, že izolace instalovaná v roce 2000 bude mít lepší technické parametry než případná původní z roku 1964, tato změna je však přisuzována přirozenému technickému pokroku a sama o sobě neznamená technické zhodnocení namísto opravy.“ Z toho lze zobecnit, že přirozený technický pokrok nemá za následek změnu technických parametrů majetku.

Zejména se může jednat o případy, kdy daňový subjekt nahradí původní díl majetku tím nejbližším dílem na trhu, protože původní díl již není dostupný, a je schopen svůj postup v rámci daňového řízení prokázat. Taková náhrada nemá za následek změnu technických parametrů majetku. Vedle již zmiňované náhrady původní stavební izolace modernější izolací s větším tepelným odporem se může jednat např. o záměnu obkladu výtahové strojovny azbestovými deskami novým protipožárním nátěrem, náhradu nevyráběného plynového kotle za kotel jiného, ale nejbližšího výkonu apod.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.