Uplatnění daňové ztráty v rámci daňové kontroly je již přípustné!

Úvod  Daňové odpočty  Daňová ztráta - odčitatelná položka od základu daně

Uplatnění daňové ztráty je právo daňového subjektu uplatnit ji kdykoliv v průběhu daňového řízení, a to na základě jeho konkrétně projevené vůle.

Daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmů nebylo v minulosti možné uplatnit v rámci daňové kontroly. Tento závěr vyplýval z judikatury Nejvyššího správního soudu.
Nedávno však byl zveřejněn průlomový rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Afs 41/2013–33 ze dne 27.2.2014, který konstatuje, že poplatník je oprávněn uplatnit daňovou ztrátu i v řízení doměřovacím, které je vedeno za účelem stanovení změny poslední známé daně, a to v rámci postupu k odstranění pochybností či daňové kontroly. Podle tohoto rozsudku lze tak na správci daně požadovat uplatnění nevyužité daňové ztráty v průběhu daňové kontroly. Soud uvádí ve svém rozsudku, že daňová ztráta je i přes svá specifika zcela běžnou zákonem o daních z příjmů stanovenou odčitatelnou položkou a tedy okolností rozhodnou pro správné stanovení daně.
Daňový subjekt je oprávněn uplatnit daňovou ztrátu i v rámci odvolacího řízení.

Uplatnění daňové ztráty z minulých let ve smyslu ustanovení § 34 zákona o daních z příjmů je tak výhodou danou zákonem, kterou lze využít nejenom v řádném či dodatečném daňovém přiznání, ale je to právo daňového subjektu uplatnit si daňovou ztrátu kdykoliv v průběhu daňového řízení nebo postupu, a to na základě konkrétně projevené vůle daňového subjektu. Správce daně je povinen zohlednit vůli daňového subjektu.

Při uplatněním daňové ztráty při daňové kontrole je však třeba počítat s potenciální sankcí vyměřenou podle § 38p zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení se pro účely výpočtu penále vychází z částky daně tak, jak byla doměřena, pokud by nebyly uplatněny vyšší odčitatelné položky podle § 34 (daňová ztráta). Tzn., že uplatněním daňové ztráty při daňové kontrole ušetří poplatník sankci v podobě úroku z prodlení, nikoliv však penále ve výši 20% z částky doměřené daně.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.