Oblíbené paušální výdaje mohou být pro podnikatele i nevýhodné! Podívejte se za jakých podmínek.

Úvod  Podnikatelé, svobodná povolání  Způsob uplatňování výdajů podnikatelem

Z možných způsobů uplatňování výdajů bude podnikatel volit ten, který je výhodnější. Je vždy potřeba provést ekonomickou rozvahu.

Při volbě způsobu uplatňování výdajů mezi prokázanými nebo paušálními bude podnikatel volit ten, který je pro něj ekonomicky výhodnější. Paušální výdaje jsou mezi podnikateli velmi oblíbené, zejména z důvodů jejich procentuální výše a dále z důvodů jednoduchosti při jejich vykazování. Při použití paušálních výdajů může být však podnikatel omezován i dalšími optimalizačními postupy při stanovení jeho konečné daňové povinnosti.

K nevýhodám při uplatnění paušálních výdajů patří zejména jejich zastropování. Paušální výdaje lze uplatnit maximálně z částky 2.000.000 Kč příjmů. U podnikatele, který uplatňuje paušální výdaje ve výši 80% příjmů (např. živnosti řemeslné) je tak horní limit absolutní výše paušálních výdajů 1.600.000 Kč, u podnikatele s paušálem 60% (živnosti neřemeslné) je horní limit 1.200.000 Kč. U dalších svobodných povolání při paušálu 40% je tak horní limit 800.000 Kč.

V rámci jednoho dílčího základu daně, např. z podnikání, nelze kombinovat souběh paušálních výdajů a výdajů skutečných. Např. není možné u příjmů z obchodní živnosti uplatnit skutečné výdaje a u příjmů z autorských práv výdaje paušální. Vždy je nutno v rámci jednoho dílčího základu daně zvolit jednu možnost.

K další nevýhodě při tomto způsobu uplatňování výdajů patří nemožnost uplatnit daňové odpisy majetku včetně nemožnosti přerušení daňového odpisování. Nelze tvořit rezervy na opravu hmotného majetku. U těchto položek se může jednat o významné částky zejména u nemovitostí (též u pronajímatelů).

Uplatní-li podnikatel (nebo i pronajímatel) paušální výdaje a součet všech dílčích základů, u kterých byly uplatněny paušální výdaje (z podnikání a pronájmu), je vyšší než 50% celkového základu daně, nemůže poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě (sleva na dani) a dále nemůže uplatnit slevu na manželku.

Uplatnění paušálních výdajů má negativní dopad po ukončení finančního leasingu hmotného majetku, kdy nelze převedený hmotný majetek od leasingové společnosti zařadit do obchodního majetku. Tím není splněna podmínka daňové účinnosti nájemného za dobu trvání finančního leasingu (za dobu, kdy podnikatel ještě neuplatňoval paušální výdaje).

Další omezení paušálních výdajů se týká tzv. společných příjmů vymezených v § 12 zákona o daních z příjmů (příjmy plynoucí spoluvlastníkům věci a příjmy ze společnosti bez právní osobnosti, dříve ze sdružení bez právní subjektivity). Paušální výdaje mohou zúčastněné osoby uplatnit pouze za předpokladu, že se ve společnosti bez právní osobnosti o společné příjmy podělí stejně jako o společné výdaje, resp. že spoluvlastníci budou respektovat spoluvlastnické podíly.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.