Srážková daň nemusí být daní konečnou, lze ji „nárokovat“ zpět

Úvod  Studenti  Zdaňování příjmů studentů

Využijte možnosti započtení srážkové dani ze mzdy k dodatečnému uplatnění slev na dani.

Pojem srážková daň byl dlouhodobě používán pro konečnou daň z příjmů, se kterou se nedalo již dále kalkulovat. Daň se sráží při výplatě příjmu a předmětný příjem je tak definitivně zdaněn u zdroje. Není tomu tak již u vymezených příjmů v případě zaměstnanců. Existuje tak možnost, jak srážkovou daň z příjmů dodatečně změnit v daň zálohovou, započíst si ji na svoji daňovou povinnost a nárokovat ji zpět.
Zákon o daních z příjmů nabízí možnost započtení srážkové daně zaměstnancům v ustanovení § 38k odst. 7 poslední věta, podle kterého plátce dodatečně přihlédne k uvedeným skutečnostem při ročním zúčtování, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně, prokáže-li poplatník rozhodné skutečnosti pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba nebo daňové zvýhodnění nejpozději do 15. února roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a podepíše-li současně v této lhůtě prohlášení k dani. Další možnost započtení srážkové daně nabízí poplatníkům i ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů.
Ustanovení § 38k odst. 7 mohou ve svůj prospěch využít např. studenti při výkonu závislé činnost v případech, že opomenou při nástupu do zaměstnání podepsat prohlášení k dani ze závislé činnosti, zaměstnavatel jim v průběhu roku sráží 15% srážkovou daň a při ročním zúčtování daně dodatečným podepsáním prohlášení se sražená daň u téhož zaměstnavatele vrátí jako přeplatek na dani. Žádost o roční zúčtování může poplatník podat pouze u posledního zaměstnavatele a pouze u něj může v rámci provedeného ročního zúčtování daně nárokovat pouze jím sraženou daň z příjmů ze závislé činnosti. Má-li tedy takových zaměstnavatelů v kalendářním roce více, dodatečně podepsat prohlášení a nárokovat ji může pouze u toho posledního.

Nicméně pokud má student takových zaměstnavatelů více, může si i podat po skončení kalendářního roku sám daňové přiznání a daň sraženou jednotlivými zaměstnavateli si započíst na svoji daňovou povinnost v daňovém přiznání. Pokud poplatník podává daňové přiznání, umožňuje mu totiž ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů započíst sraženou daň plátcem na svoji daňovou povinnost. Podle tohoto ustanovení zahrne-li poplatník příjmy uvedené v § 6 odst. 4 (příjmy na základě dohody o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně a zaměstnanec nepodepsal prohlášení příp. i příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 3.500 Kč, např. z dohody o pracovní činnosti) do daňového přiznání, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň. Toto ustanovení dává tak zaměstnancům možnost započíst si srážkovou daň od všech zaměstnavatelů, u kterých byli v průběhu roku zaměstnáni, a byla jim těmito zaměstnavateli sražena daň. Mohou tak uplatnit v daňovém přiznání slevy na dani a nezdanitelné části základu daně.
Plátce daně je povinen na žádost poplatníka vystavit do 10 dnů potvrzení o výši vyplacených příjmů a o sražené dani.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Posláno: 28.02.2015

Dobrý den, v článku "Srážková daň nemusí být daní konečnou, lze ji „nárokovat“ zpět" píšete "může" poplatník uplatnit. Rozumím tomu správně tak, že pokud nechci, tak příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání uvádět nemusím a je to pouze na mně, jestli tento postup uplatním či nikoliv?

Posláno: 01.03.2015

#1 Barbora Hájková |  Dobrý den, popisujete to zcela správně. Pokud nechcete, příjmy zdaněné srážkovou daní v roce 2014 (v roce 2014 dohody o provedení práce a autorské honoráře do 10.000 Kč měsíčně) do daňového přiznání zahrnout nemusíte. Jenom upozorňuji, že od roku 2015 platí, že pokud se rozhodnete takovéto příjmy do daňového přiznání zahrnout (a to se týká už pouze dohod o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně), musíte do něj zahrnou veškeré tyto příjmy zdaněné srážkovou daní.

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.