Studenti, i Vy můžete využít všech postupů k minimalizaci odvodových povinností při zaměstnání či podnikání

Úvod  Studenti  Zdaňování příjmů studentů

Student má stejné daňové úlevy jako jakýkoliv jiný daňový subjekt.

Nejčastějším druhem příjmů studentů je příjem ze závislé činnosti (mzda). Oblíbeným pracovněprávním poměrem je tzv. dohoda o provedení práce a to z důvodů, že do měsíčního limitu 10.000 Kč nepodléhá příjem povinnému veřejnoprávnímu pojištění. Způsob zdanění mzdy závisí na tom, zda student u zaměstnavatele podepíše nebo nepodepíše prohlášení k uplatnění slev na dani. V případě, že podepíše prohlášení, přihlédne zaměstnavatel k zákonným slevám na dani – zejména sleva na poplatníka ve výši 24.840 Kč ročně, 2.070 Kč měsíčně, sleva na studenta ve výši 4.020 Kč ročně, 335 Kč měsíčně.

K uplatnění daňových slev je mnohdy nutné se „přihlásit“, a to tak, že u zaměstnavatele bude student trvat na podepsání tzv. prohlášení k uplatnění slev. Má-li však student v jednom kalendářním měsíci více zaměstnavatelů, lze slevy na dani nárokovat pouze u jednoho z nich.

Pokud je student zaměstnán v průběhu roku u jednoho anebo u více zaměstnavatelů postupně, podepsal u všech z nich prohlášení k uplatnění slev na dani, může požádat posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Tento postup je výhodný, pokud student nebyl zaměstnán ve všech kalendářních měsících a nemohl tak uplatnit slevy na dani v jejich plné výši.

V případě, že student-zaměstnanec nepodepíše prohlášení k uplatnění slev na dani, jeho měsíční příjem od zaměstnavatele nepřesáhne částku 10.000 Kč a současně uzavřel dohodu o provedení práce, zdaní zaměstnavatel takovou mzdu konečnou 15% srážkovou daní. Přesáhne-li měsíční mzda tuto částku, bude zdaněna 15% zálohovou daní. Srážková daň 15% se uplatní rovněž u příjmů v úhrnné výši nepřesahující u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 2.500 Kč.

Zdanění mzdy 15% srážkovou daní může být zdanění konečné. Nepodléhá pak žádnému vyúčtování, neuvádí se v případném daňovém přiznání. Případ, kdy lze srážkovou daň započíst a stává se tak zálohou na daň je v rámci tzv. ročního zúčtování daně. Zaměstnanec tak dodatečně podepíše prohlášení k dani z příjmů a uplatní slevy na dani. Obvykle tento postup dodatečně využijí právě studenti při příležitostném zaměstnání, pokud byl jejich příjem zdaněn srážkovou daní. Druhým případem je využití ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů a započtení sražené daně jako zálohy na daňovou povinnost v podaném daňovém přiznání.

Pokud student podnikání při studiu, platí pro ně všechna práva a povinnosti, která se z hlediska zdaňování příjmů vztahují na podnikatele, kteří studenty nejsou. I pro podnikající studenty platí výše uvedený nárok na slevy na dani, které si uplatní ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Z hlediska uplatňování výdajů při podnikání je třeba upozornit na možnost uplatnění výhodných výdajů procentem z příjmů. Je to velmi zajímavý a jednoduchý způsob uplatňování výdajů podnikatelem.

Mimo režim zdanění je stejně jako u jiných osob, tzv. příjem z příležitostných činností podle § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 30.000 Kč. Nesmí se však jednat o příjem ze zaměstnání, případně o příjem z podnikání.

V případě ročního příjmu do výše 192.400 Kč po uplatnění výše uvedených slev a sazbě daně 15% student nezaplatí ani korunu na dani z příjmů.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Posláno: 31.05.2013

Pokud má student současně několik dohod o provedení práce u více firem, u každé z nich sice do 10000 Kč měsíčně, ale v součtu je to víc, odvádí z těchto příjmů pojistné? Nebo může v součtu vydělávat třeba 100000 měsíčně u deseti zaměstnavatelů po 10000 a pořád je to bez odvodů pojistného?

Posláno: 01.06.2013

Vážená paní Gigerichová, ve Vámi popisovaném případě může mít student více dohod u různých zaměstnavatelů a každá dohoda ve vztahu k jednomu zaměstnavateli se posuzuje samostatně. Pokud žádná z dohod u jednotlivých zaměstnavatelů nepřesáhne 10.000 Kč, pojistné se z dohod neodvádí. Pak může mít student u deseti zaměstnavatelů deset dohod o provedení práce v limitu a pojistné se neodvádí. U jednoho z nich si uplatní slevy na dani z příjmů fyzických osob, u ostatních zaměstnavatelů hradí daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v plné výši.

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.