Vzorky zboží lze uplatnit v nákladech bez hodnotového limitu

Vzorek zboží nebo výrobku není reklamní nebo propagační předmět a nevztahuje se na něj žádný hodnotový limit ani žádné jiné další omezující podmínky pro daňovou účinnost. Vzorek je součástí všeobecných nákladů na podnikání.

Vzorky nelze považovat za dary (daňově neúčinné), při bezúplatném poskytnutí vzorku očekává poplatník protiplnění, a to ve formě nákupu vzorového zboží. Vzorek zboží je tak daňovým nákladem podle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Lze očekávat, že správce daně bude při posuzování nákladů na vzorky předané obchodním partnerům porovnávat hodnotu vzorků s obratem společnosti. Řádově desetiny procenta z obratu vynaložené na vzorky je běžná ekonomická realita obchodování. Nicméně při poskytování vzorků obchodním partnerům lze doporučit postup k prokázání, že výrobky byly skutečně předány jako vzorky v rámci kontraktace stávajícím či potencionálním obchodním partnerům. Vzhledem k charakteru kontraktačních jednání (absence předávacích protokolů), by doložení účelu použití výrobků mohlo být prokázáno nepřímo, např. pomocí přehledů připravených zástupci obchodní společnosti, kteří se kontraktačních jednání účastní. Tyto přehledy by obsahovaly zejména

  • informace o místu a datu konání kontraktační akce,
  • popis předaných výrobků a jejich počet,
  • případně doplněné o zápis z jednání.

Obdobný postup lze doporučit u tzv. ochutnávkových akcí. Předpokladem daňové uznatelnosti reklamních nákladů v souvislosti s ochutnávkovými akcemi je zdokladování prováděných ochutnávkových akcí, přičemž je nezbytně nutné uvést údaje popisující zejména místo a datum konání ochutnávkové akce, velikost rozdávaného vzorku, počet spotřebovaných obchodních balení.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.