Bezúročné zápůjčky zaměstnancům až do výše jistin 300.000 Kč bez daňových dopadů

Úvod  Zaměstnanci  Nezdaňované příjmy zaměstnance (zaměstnanecké benefity)

Využijte zákonné úpravy k uzavření bezúročných zápůjček zaměstnancům bez dopadů do daně z příjmů u zaměstnance i zaměstnavatele.

Poskytování bezúročných zápůjček má své daňové souvislosti. Nový pojem zápůjčka nahradil dosavadní pojem půjčka. Při zápůjčce lze podle občanského zákoníku § 2390 až § 2394 sjednat úroky, může však být i bezúročná. V případě poskytnutí úvěru upraveného § 2395 až § 2400 občanského zákoníku musí být vždy dohodnuty úroky.

Poskytování bezúročných zápůjček zaměstnancům je v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. v) zákona o daních z příjmů na straně zaměstnance až do úhrnné výše jistin 300.000 Kč bez daňových dopadů. Toto ustanovení stanoví, že od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300.000 Kč z těchto zápůjček.

Na straně zaměstnavatele je poskytování bezúročných či nízkoúročených zápůjček zaměstnancům daňovou správou dlouhodobě akceptováno jako daňově neutrální, bez dopadů do jeho základu daně. Zaměstnanec není dle ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů osobou spojenou se zaměstnavatelem a ani jiné ustanovení zákona o daních z příjmů neupravuje tento případ.

Jiným případem je však nízkoúročená zápůjčka poskytnutá zaměstnanci, která má v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů daňové dopady do zúčtovaných příjmů zaměstnanci. Podle tohoto ustanovení se totiž příjmem ze závislé činnosti rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnuté plnění nižší, než je cena určená podle zákona upravujícího oceňování majetku (obvyklá cena) nebo cena, za kterou účtuje jiným osobám. Za obvyklou cenu lze považovat obvyklé úroky požadované za poskytnutí finančních prostředků bankami v daném místě.

Jiné řešení bezúročné zápůjčky by však nastalo v případě zaměstnance – společníka nebo jednatele, které je v režimu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů o obvyklých cenách mezi spojenými osobami.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.