Nevýhodnost technického zhodnocení majetku odpisovaného zrychleně

Při záměru budoucího hodnotově nevýznamného technického zhodnocení stavby odpisované zrychleně kalkulujte s významným poklesem hodnoty daňových odpisů.

Technické zhodnocení majetku zvyšuje jeho vstupní cenu a u majetku odpisovaného zrychleně i zůstatkovou cenu (s určitými výjimkami, např. u technického zhodnocení nemovité kulturní památky).
Po technickém zhodnocení hmotného majetku se pokračuje v odpisování odlišným postupem. Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu.
Při zrychleném odpisování majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení se odpisy stanoví v roce zvýšení zůstatkové ceny jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a přiřazeného koeficientu zrychleného odpisování platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu, v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu a počtem let, po které byl odpisován ze zvýšené zůstatkové ceny.
Technické zhodnocení majetku může být pro poplatníka nevýhodné, pokud je majetek odpisován zrychleně. Tato nevýhodnost spočívá v tom, že po technickém zhodnocení mohou být odpisy zhodnoceného majetku nižší, než by byly bez technického zhodnocení. Dodání nevýznamné částky k původnímu majetku může být důsledkem výrazného snížení daňových odpisů. Takto jsou zrychlené odpisy v zákoně konstruovány.
Výše popsaný problém možné nevýhodnosti technického zhodnocení majetku odpisovaného zrychleně si ukážeme na příkladu odpisování stavby se vstupní cenou 40.000.000 Kč zahrnutou v 5. odpisové skupině. Stavbu pořídila společnost v roce 2008 a zvolila metodu zrychlených odpisů. V roce 2013 provedla rekonstrukci v ceně 40.000 Kč. Zůstatková cena před provedeným technickým zhodnocení činila 28.888.887 Kč, po provedeném technickém zhodnocení činí 28.928.887 Kč.

rok odpis zůstatková cena odpis po TZ zůstatková cena po TZ
2008 1.333.334 38.666.666    
2009 2.577.778 36.088.888    
2010 2.488.889 33.599.999    
2011 2.400.000 31.199.999    
2012 2.311.112 28.888.887    
2013 2.222.223 26.666.664 1.928.593 27.000.294
2014 2.133.334 24.533.330 1.862.090 25.138.204
2015 2.044.445 22.488.885 1.795.586 23.342.618
2016 1.955.556 20.533.329 1.729.083 21.613.535
2017 1.866.667 18.666.662 1.662.580 19.950.955
2018 1.777.778 16.888.884 1.596.077 18.354.878
2019 1.688.889 15.199.995 1.529.574 16.825.304
2020 1.600.000 13.599.995 1.463.070 15.362.234
2021 1.511.111 12.088.884 1.396.567 13.965.667
2022 1.422.222 10.666.662 1.330.064 12.635.603
2023 1.333.333 9.333.329 1.263.561 11.372.042
2024 1.244.444 8.088.885 1.197.058 10.174.984
2025 1.155.555 6.933.330 1.130.554 9.044.430
2026 1.066.667 5.866.663 1.064.051 7.980.379
2027 977.778 4.888.885 997.548 6.982.831

Technické zhodnocení stavby v hodnotě 40.000 Kč překvapivě sníží daňové odpisy v roce jeho dokončení o částku 293.630 Kč, v následujících letech (2013 až 2027) celkově o 2.053.946 Kč v porovnání s daňovými odpisy majetku bez technického zhodnocení.
Zlepšením stavby poměrně nevýznamnou částkou 40.000 Kč, která není jednorázovým daňovým nákladem, přijde poplatník na odpisech v základu daně v následujících 15 letech o několikanásobek hodnoty provedeného technického zhodnocení. Na dani z příjmů právnických osob při sazbě 19% to činí necelých 400.000 Kč.
Konstrukce zrychlených odpisů není pro poplatníka výhodná. V tomto konkrétním případě je vidět absurdita v daňových odpisech při poměrně malém vylepšení majetku. A to všichni dosavadní ministři financí deklarovali svůj záměr podpory podnikání, tato situace to však nedokládá.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.