Zdanění příjmů z prodeje majetku pro podnikání – varianty řešení prodeje

Úvod  Podnikatelé, svobodná povolání  Majetek v podnikání

Při prodeji majetku pro podnikání lze vybrat optimální variantu celkového odvodového zatížení.

V případě, že bude poplatník prodávat majetek zařazený do obchodního majetku, je dosažený příjem z prodeje příjmem z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů. Příjem z prodeje vstupuje do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotního pojištění. Daňově uznatelným nákladem je polovina ročního odpisu, zůstatková cena majetku a případně další náklady související s jeho prodejem.

Z prodeje hmotného majetku může vzniknout i daňová ztráta. Daňová ztráta může vzniknout pouze u majetku zařazeného do obchodního majetku podnikatele s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud podnikatel vedoucí daňovou evidenci prodává obchodní majetek, může ho vyřadit z obchodního majetku a prodej zdanit jako tzv. ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů bez dopadů do pojistného. Pokud však majetek není daňově odepsán a bude ho prodávat se ztrátou, majetek nevyřadí z obchodního majetku a prodá ho jako podnikatel s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů. Příjem z prodeje bude příjmem z podnikání, resp. docílí daňově uznatelné ztráty.

V případě, že prodává majetek dříve zahrnutý v obchodním majetku pro výkon podnikání nebo sloužil k nájmu a nevztahuje se na něj osvobození příjmů z prodeje proto, že není dodržen časový test pro osvobození, zdaní příjem z prodeje jako ostatní příjem. Výdajem je zůstatková cena odpisovaného majetku při jeho vyřazení z obchodního majetku. Může tak např. prodávat osobní automobil dříve zahrnutý v obchodním majetku pro výkon podnikatelské činnosti, který nebyl zcela odepsán. Pokud k jeho prodeji dochází do pěti let od jeho vyřazení z obchodního majetku, není příjem osvobozen a zdaňuje se jako ostatní příjem. Příjem z prodeje pak neovlivní výpočet vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud uplatňuje poplatník paušální výdaje a nevede účetnictví, nemá tzv. obchodní majetek. Dnem vyřazení obchodního majetku je den přechodu z daňové evidence na uplatnění paušálních výdajů. V takovém případě bude příjem z prodeje hmotného majetku zdaňován nikoliv jako příjem z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů, ale jako tzv. ostatní příjem podle § 10. Nelze tedy uplatnit proti příjmům z prodeje takového majetku paušální výdaj. Ostatní příjem však nevstupuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného pro sociální a zdravotní pojištění. Jako výdaj proti příjmům z prodeje může uplatnit zůstatkovou cenu předmětného majetku (pokud nebyl v okamžiku vyřazení již plně odepsán).

Jiný postup bude u poplatníka, který sice uplatňuje paušální výdaje, ale vede účetnictví. Tento poplatník má i při přechodu na paušální výdaje obchodní majetek a v případě prodeje takového majetku bude příjem z prodeje zdaňován jako příjem z podnikání podle § 7 s dopady do vyměřovacího základu pro pojistné. Nelze jako daňový výdaj uplatnit ani odpis majetku ani jeho zůstatkovou cenu, neboť obě položky jsou součástí paušálních výdajů.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Doposud nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.