Jednatelé a společníci mohou využívat stejných daňových výhod jako zaměstnanci

Úvod  Společnost s ručením omezeným  Daňový režim příjmů společníků a jednatelů

Odměna jednatele a odměna společníka je zdaňována stejně jako příjem zaměstnance a lze tak využívat všech daňových výhod určených pro zaměstnance.

Odměňovaný jednatel příp. společník je pro účely zákona o daních z příjmů zaměstnancem společnosti. Jednateli a společníkovi s.r.o. mohou být poskytovány cestovní náhrady, které nejsou předmětem daně, příspěvek na stravování ve stejném daňovém režimu jako u zaměstnanců. Může mít k dispozici služební vozidlo k používání pro služební i pro soukromé účely s tím, že je třeba postupovat při zdaňování stejně jako u zaměstnanců. Jednatelé a společníci mohou dostávat příspěvek na penzijní připojištění, soukromé životní pojištění nově do ročního limitu 50.000 Kč osvobozeného od zdanění a daňově účinného u společnosti. Může jim být poskytnuta rekreace včetně zájezdů do ročního limitu 20.000 Kč osvobozeného od zdanění, mohou využívat sportovní a kulturní zařízení. Podstatné je mít se společností uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, ve které budou všechny tyto nároky vyjmenovány. Jednatel může mít samozřejmě uzavřenou i pracovněprávní smlouvu, ale pouze na takovou činnost, která se nebude krýt s výkonem funkce jednatele. Tyto zaměstnanecké výhody mají pak stejný daňový režim jako u jakéhokoliv jiného zaměstnance, mnohé z nich daňově účinné u společnosti a osvobozené od zdanění u jednatele příp. společníka. U daňové účinnosti příspěvku na stravování je třeba dát pozor na stanovení rozsahu pracovní doby a splnění zákonné podmínky odpracování alespoň 3 hodin v daném kalendářním dni v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. zákona o daních z příjmů.
V praxi se lze setkat s případy, kdy jednateli příp. společníkovi jsou vypláceny cestovní náhrady, aniž pobírají zdanitelný příjem od společnosti. Do konce roku 2013 byl takový postup obhajitelný a vyplýval přímo z ustanovení § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů. Lze se však stále domnívat, že s ohledem na novou dikci ustanovení § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů, znění důvodové zprávy k tomuto ustanovení a na dostupné výklady je i nadále takový postup obhajitelný. Vychází se z argumentů, že jakýkoliv příjem jednatele je vždy příjmem ze závislé činnosti a takový příjem je vyjmut ze zdanění. I když není odměna jednatele sjednána, stále je v postavení závislé činnosti. Ostatně, cestovní náhrady v podobě náhrady za použití soukromého motorového vozidla pouze odrážejí to, co bylo zaměstnancem vynaloženo a jejich vyplacením rozhodně nedochází ke zvýšení jeho majetku. Osvobození zaměstnaneckých příjmů podle § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů lze však použít pouze u jednatele nebo společníka, který pobírá odměnu za výkon práce pro společnost. Jedná se tak zejména o příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, příspěvek na rekreaci včetně rekreace rodinných příslušníků, vzdělávání na náklady společnosti.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Posláno: 03.01.2017

Podle § 6 jsou patří mezi příjmy ze závislé činnosti mj. také odměny člena statutárního orgánu, tedy se jedná o příjmy zaměstnance. V té souvislosti dost dobře nechápu poslední větu textu, resp. osvobození zaměstnaneckých příjmů podle § 6 odst. 9 ZDP se nevztahuje na odměny členů statuárního orgánu?

Posláno: 05.01.2017

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. V textu odborného článku zveřejněného na webu je uvedeno, že osvobození zaměstnaneckých příjmů podle § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů lze však použít pouze u jednatele nebo společníka, který pobírá odměnu za výkon práce pro společnost. Pro případ, že by jednatel odměnu nepobíral, předmětné osvobození nelze uplatnit.

Přidat komentář

Komentáře můžou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste registrovaní, přihlašte se nebo se zaregistrujte.
Tip
Registrujte se ještě dnes pro zasílání pravidelných e-mailů s našimi daňovými tipy.